BHP w małym biurze

Najniebezpieczniejszy zawód świata...

Jak co roku GUS publikuje dane dotyczące wypadków przy pracy. Co z nich wynika? Pracownik biurowy statystycznie częściej ulega wypadkowi w pracy niż robotnik budowlany! Zdziwiony?

Nieznajomość prawa szkodzi

Większych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników wykonujących pracę przy komputerze, uważa, że wypadki, ale również przepisy BHP ich w ogóle nie dotyczą. Jako pracownik służby BHP, odwiedzając małe biura, mogę zaobserwować pustynię prawną, tak jakby dany zakład pracy, był faktycznie stworzony w oderwaniu od wszystkich kodeksów, ustaw, rozporządzeń i norm. To, że jednak tak jest, nie wynika z braku przepisów, ale z ich nieznajomości lub co gorsza lekceważenia.

Profilaktyka czy mandat?

Przedsiębiorcę, który uważa, że jego to nie dotyczy ciężko przekonać do zmiany postawy. Trzeba czasu - zazwyczaj pierwszej kontroli PiP, by coś w tej kwestii się zmieniło.

Możesz też oczywiście w tym momencie pomyśleć, że kontrole PiP dotyczą tylko dużych przedsiębiorstw. W 2016 roku skontrolowano ponad 120 000 stanowisk pracy w zakładach nie przekraczających zatrudnienia 100 osób, z czego aż 90 000 z nich to pracownicy pracujący w mikroprzedsiębiorstwach, czyli zatrudniających mniej niż 10 osób. To daje ponad 10 000 małych firm takich jak Twoja.

Należy przy tym pamiętać, że od zeszłego roku, kontrola PiP może być niezapowiedziana, co zdarzało się już wśród moich klientów.

BHP w mojej firmie?

Co jednak, jeśli należysz do grona tych pracodawców, którzy nieświadomie nie przestrzegają przepisów pracy i BHP? W tym wypadku, zalecam sprawdzenie kilku podstawowych rzeczy:

1.

Aktualność orzeczeń lekarskich w przypadku, gdy pracę wykonują pracownicy w oparciu o umowę o pracę lub pracownicy wymagający stosownego zaświadczenia o stanie zdrowia w przypadku niektórych prac, niezależnie na jakiej zasadzie świadczą pracę, np przy pracach z żywnością, kierowcy

2.

Aktualność szkoleń BHP (dotyczy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, lub innych jeśli wykonywana praca wiąże się z wysokim ryzykiem wypadkowym). Więcej o terminach szkoleń, możesz przeczytać na naszej stronie www.

3.

Czy akta osobowe są prowadzone w sposób prawidłowy, w tym szczególnie, czy pracownik posiada zawartą na piśmie umowę o pracę a jego stawka godzinowa jest równa lub wyższa minimalnej.

4.

Czy w pomieszczeniu pracy znajdują się apteczka do udzielania pierwszej pomocy (z aktualną datą ważności) i sprawny sprzęt gaśniczy?

BHP w mojej firmie?

Jeśli odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi tak, to prawdopodobnie nawet jak dojdzie do kontroli PiP, skończy się bez wypisania mandatu. Oczywiście to tylko kilka podstawowych pytań, a wymagań jest znacznie więcej.

Spotykam się też z pokontrolnymi decyzjami PiP o utworzeniu służby BHP w zakładzie pracy, nawet w takim, którym zatrudniono tylko kilka osób, z oceny ryzyka zawodowego nie wynika wysoki poziom zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika. Dlatego też zawsze moim klientom rekomenduje i zachęcam do outsourcingu usług BHP i powierzenie nam roli służby BHP we własnym zakładzie.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu.

 

Marcin

specjalista BHP, doradca zawodowy

specjalista ds. BHP i zarządzania zasobami ludzkimi, trener umiejętności społecznych i kreatywności, doradca kariery

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.