Szkolenia okresowe BHP

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy nie możesz dopuścić do pracy pracownika, który nie nabył odpowiednich kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy obejmujących przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, by każdy pracodawca i pracownik był świadomy zagrożeń, które wynikają z czynności wykonywanych w miejscu pracy. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku przeszkolenia pracowników, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za potencjalne wypadki w miejscu pracy oraz doznanie uszczerbku na zdrowiu przez pracownika. Takie konsekwencje często wiążą się z poważnymi problemami finansowymi firm, których lepiej unikać.

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie pracownikom zasad organizowania bezpiecznego miejsca pracy oraz zmniejszania ryzyka potencjalnych zagrożeń. Takie szkolenie nie tylko zapewni bezpieczeństwo Twoim pracownikom, lecz także uchroni Twoją firmę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Szkolenia mają formę kursów, seminariów i są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learning lub stacjonarnie w siedzibie Fundacji lub u klienta. Przeprowadzamy je z użyciem filmów video, skryptu i prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia możemy zorganizować zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ceny kursu rozpoczynają się od 50 zł i są uzależnione od liczby uczestników oraz formy (e-learning czy klasyczna).

Jednorazowa współpraca

Potrzebujesz przeszkolić nowego pracownika? Chcesz sprawdzić jak wygląda współpraca z nami? Wybierz usługę, której potrzebujesz. Szkolenie okresowe pracownika administracyjnego to koszt tylko 50 zł.

Expresowe wsparcie online

Potrzebujesz szybkiej konsultacji ze specjalistą ds. BHP? Zadaj je nam. Dołącz do grupy na Facebooku BHP i Kodeks pracy w małej firmie

Zadzwoń i umów się na bezpłatny audyt w Twojej firmie

Chcesz mieć pewność, że wszystkie wymagania odnośnie BHP w Twojej firmie zostały prawidłowo wypełnione? Możemy sprawdzić dla Ciebie następujące obszary:

  • aktualność szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy
  • czy masz prawidłowo opracowaną ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy)
  • czy firma jest zgłoszona do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
  • czy masz prawidłowo opracowane stanowiskowe instrukcji BHP.

tel. 577 99 4888