Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z zagadnieniami dotyczącymi udostępnienia informacji publicznej poprzez BIP przez zobligowane do tego organizacje oraz wymagań i regulacji dotyczących prowadzenia stron podmiotowych.

Dlaczego BIP?

Zgodnie z prawem każda instytucja, która wykonuje zadania publiczne, ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych. Nie może to być zwykła strona internetowa, przepisy nakładają konkretne zobowiązania na twórców i redaktorów BIP. Nie wykonanie tego obowiązku zagrożone jest kara pozbawienia wolności. Istnieje wyjątek od tej zasady, opisany w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednakże wyjątek ten dotyczy tylko sposobu udostępniania a nie samego obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej . 

Korzyści ze szkolenia

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z prowadzenia stron podmiotowych, służących udostępnianiu informacji publicznej, zapoznanie się z regulacji prawnymi oraz stosowanymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej, zdobycie wiedzy praktycznej na temat prawidłowego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w tym z wymogami dostępności zawartymi w standardzie WCAG 2.0.

Zakres szkolenia

 1.    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 1.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619).
 2.    Omówienie głównych terminów (informacja publiczna, dostępność itp.)
 3.    Obowiązki i zakazy – co redakcja BIP musi, a czego jej nie wolno.
 4.    WCAG 2.0.
 5.    Warunki informatyczne prowadzenia BIP z omówieniem poszczególnych terminów (baza danych, SSL itp.)
 6.    Cel prowadzenia BIP
 7.    Zasady funkcjonowania BIP
 8.    Standaryzacja stron podmiotowych
 9. Struktura strony podmiotowej – wymagane pozycje, układ, budowa serwisu, kopie bezpieczeństwa, SSL, bezpieczeństwo danych itp.
 10. Co musi, co może, a czego być nie może na stronie podmiotowej (w tym sprawa reklam, „bezpłatnych” serwerów, wersje do druku, RSS itp.)
 11. Wymagany opis informacji – metryczki dokumentów
 12. Dostęp do informacji publicznych nieujętych w BIP
 13. Strona bip.gov.pl
 14. Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, ePUAP
 15. Zasady minimów obowiązkowej publikacji informacji (a6)
 16. Aktualizacja informacji i archiwizowanie poprzednich wersji
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Przykłady aplikacji do prowadzenia stron podmiotowych (narzędzia OpenSource, programy dedykowane)

Czas trwania: 5 godzin.

 • wykład z prezentacjami multimedialnymi
 • dyskusja moderowana
 • praca w zespołach, analiza pracy własnej i innych zespołów
 • sesja pytań i odpowiedzi
 • konsultacje indywidualne

Dodatkowe korzysci

 • pakiet materiałów informacyjnych dla każdego uczestnika.
 • catering kawowy
 • zniżka 30% na zakup oprogramowania MegaBIP

Cena i termin

400 zł

300 zł (dla organizacji pozarządowych)

 

Termin:

6 września w godzinach 11:00-16:00

Prowadzący

Marcin Wysmułek od 20 lat w IT, od 12 lat zajmuje się projektowaniem i tworzeniem programów do prowadzenia stron podmiotowych BIP, w tym najbardziej znanego narzędzia jakim jest SmodBIP. Doradzał i szkolił firmy, jednostki samorządu, administracji publicznej i organizacje pozarządowe w zakresie IT oraz prowadzenia stron podmiotowych w tym obowiązków redaktorów i administratorów BIP.