Dzień behapowca

Czy wiesz, że dziś jest jest święto Pracowników Służby BHP? Prezydium Rządu w dniu 1 sierpnia 1953 r. ogłosiło uchwałę w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, która ustanowiła potrzebę powoływania wyodrębnionych komórek organizacyjnych w zakładach pracy, zajmujących się wyłącznie bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Oczywiście od tego czasu wiele się zmieniło, lecz jedno pozostało bez zmian. Pomimo zmiany ustroju państwa - w dalszym ciągu chronimy pracodawców i pracowników przed konsekwencjami niewłaściwego organizowania stanowisk i procesu pracy.

 

Z okazji tego dnia, poza życzeniami skierowanymi szczególnie do naszych klientów, przypominamy zwłaszcza tym, którzy nimi jeszcze nie są, że utworzenie służby BHP to nie tylko obowiązek wynikający z Art. 23711. § 1. K.P., ale również a może przede wszystkim korzyści, wśród których najważniejsze to: pomoc prawna w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i przepisów szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa pracy, zawsze aktualne szkolenia dla pracowników i ostatecznie zmniejszenie ryzyka wypadku w pracy. Wszystkim zaś naszym klientom, ich pracownikom i wszystkim pracującym rodakom życzy bezpiecznej pracy.

Marcin

specjalista BHP, doradca zawodowy

specjalista ds. BHP i zarządzania zasobami ludzkimi, trener umiejętności społecznych i kreatywności, doradca kariery

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.