Projekt dlabiznesu.org

Fundacja Zobaczyć w kwietniu 2016 roku rozpoczęła program wsparcia dla firm i dla organizacji pozarządowych “dlabiznesu.org”.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w formie działalności odpłatnej w zakresie: usług i szkoleń BHP, przygotowywania stron internetowych oraz opracowywanie statutów, regulaminów sprzedaży, przygotowywania protokołów i uchwał i wiele innych.

Działania są realizowane przez wykwalifikowany zespół, posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania usług we wskazanym zakresie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach Fundacji Zobaczyć? Zapraszamy na nasza stronę www.

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

Niskie koszty oferowanych usług

Działalność jest prowadzona w ramach ustawy Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu masz pewność, że proponowana przez nas cena pokrywa jedynie bezpośrednie koszty usługi (działalność “nie dla zysku”).

Specjalne warunki dla NGO i podmiotów ekonomii społecznej

Wiemy jak trudno jest działać dla innych, dlatego też specjalnie dla Organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze ekonomii społecznej, przygotowujemy indywidualną ofertę, dopasowaną do Waszych możliwości finansowych.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Fundacja Zobaczyć w ramach misji zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Większość naszych współpracowników to właśnie takie osoby, dlatego też zamawiając u nas usługi, bezpośrednio przyczyniasz się do tworzenia miejsc pracy dla nich.