Ocena stanowisk komputerowych

Praca przy komputerze

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, każdy pracodawca tworząc takie stanowisko, powinien dokonać jego oceny pod względem zgodności z rozporządzeniem. Nie chcę tutaj polemizować czy zapisy sprzed niemal 20 lat, mają swoje odzwierciedlenie w obecnej rzeczywistości (w tamtych czasach normą były np. monitory kineskopowe, a o tabletach nikt nawet nie marzył), to jednak nie ulega wątpliwości, że pewne elementy jak chociażby ergonomia pracy, mają zastosowanie również w obecnych czasach.

Kogo dotyczy rozporządzenie?

Odnosi się ono do każdej osoby zatrudnionej, ale również stażystów i praktykantów, użytkujących w pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Sprawdź swoje stanowisko

Poniższa lista, zawiera wyłącznie te zagadnienia Rozporządzenia, do których teoretycznie możemy się jeszcze zastosować. Przykładowo rozporządzenie nakazuje wyposażyć monitor w filtr ekranu, co przy obecnej technologii nie ma zastosowania praktycznego i z tego też powodu nie zostało wyszczególnione.

Należy pamiętać, o ile nie napisano inaczej, że teoretycznie  każdy z elementów oceny powinien być spełniony lub przynajmniej wskazana data jego dostosowania.  

Lista nie zawiera wytycznych ogólnych stosowanych do oceny każdego stanowiska pracy.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Checklista

Ocena stanowiska pracy biurowej wyposażonego w monitor ekranowy

LP.

Opis zagadnienia

Spełnia

Niespełnia

Nie dotyczy

Uwagi

1

Jest zapewniony bezpieczny dostęp do dokumentów przechowywanych w wysokich szafach, na wysokich regałach.

    

2

Okna i świetliki wyposażone są np. w żaluzje, eliminujące nadmiar
promieni słonecznych padających na stanowisko pracy.

    

3

Natężenie oświetlenia stanowiska pracy wynosi minimum 500 lx.

    

4

Ograniczono do minimum lśnienie i odbicie światła na ekranie monitora.

    

5

Równoważny poziom dźwięku zgodnie z PN-N-01307:1994 nie przekracza wartości dopuszczalnej 55 dB.

    

6

Urządzenia i instalacje elektryczne posiadają sprawną ochronę przeciwporażeniową.

    

7

Przewody elektryczne nie stwarzają zagrożenia potknięciem, nie są
narażone na uszkodzenia mechaniczne.

    

8

W skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie zamieszczono. informacje o występowaniu na stanowisku czynników uciążliwych.

    

9

Zapewniono pracownikowi okulary korygujące wzrok, w przypadku gdy wyniki badań wykazały potrzebę ich stosowania.

    

10

Stosuje się pracę naprzemienną lub minimum 5 minutowe przerwy po każdej godzinie pracy przed komputerem.

    

11

Znaki na ekranie monitora są wyraźne i czytelne.

    

12

Obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności.

    

13

Jaskrawość i kontrast znaku na ekranie są łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy.

   

Kontrast dynamiczny

14

Istnieje możliwość pochylenia ekranu monitora co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu.

    

15

Istnieje możliwość obrotu ekranu monitora wokół własnej osi co najmniej po 60° w prawo i lewo od położenia na wprost.

    

16

Pracownik obserwuje ekran pod kątem 20–50° w dół, licząc od wysokości oczu pracownika do środka ekranu.

    

17

Górna krawędź ekranu monitora znajduje się na poziomie lub poniżej oczu pracownika.

    

18

Odległość ekranu monitora od oczu pracownika zawiera się w przedziale 40-75 cm.

    

19

Znaki na klawiaturze są kontrastowe i czytelne.

    

20

Klawiatura ma możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0–15°.

    

21

Klawiatura jest ergonomiczna, np. odpowiednie ułożenie klawiszy, posiada podpórkę pod nadgarstki itp..

    

22

Klawiatura podczas pracy jest ustawiona w odległości nie mniejszej niż 10 cm od przedniej krawędzi stołu.

    

23

Pracownik może swobodnie ułożyć ręce, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem.

    

24

Konstrukcja stołu umożliwia dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy.

    

25

Powierzchnia blatu stołu jest matowa, zalecana barwa jasna.

    

26

Pracownik ma wystarczającą przestrzeń pod blatem stołu na umieszczenie nóg.

    

27

Krzesło biurowe ma łatwo dostępną regulację wysokości siedziska w zakresie 40–50 cm, licząc od podłogi.

    

28

Krzesło ma łatwo dostępną regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu.

    

29

Krzesło ma możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

    

30

Krzesło jest wyposażone w  podłokietniki.

    

31

Stanowisko pracy wyposażono w uchwyt posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia i odległości.

    

32

Stanowisko pracy jest wyposażone w podnóżek (nie obowiązkowy w przypadku swobodnego ustawienia stóp na podłodze).

    

33

Podnóżek (o ile występuje) ma kąt pochylenia w zakresie 0–15°, nie śliską powierzchnię, stabilnie leży na podłodze.

    

34

Wyposażenie stanowiska pracy znajduje się w zasięgu rąk pracownika.

    

35

Odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami wynosi co najmniej 60 cm.

    

36

Oprogramowanie komputera odpowiada zadaniom przewidzianym do wykonania przez pracownika.

    

37

System komputerowy gwarantuje wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednim dla pracownika.

    

38

Pracownik wie, że dokonuje się kontroli jakości i ilości wykonanej przez niego pracy przy pomocy komputera.

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.